Η ιστορία του σχολείου μας

Print

 

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αγίας Παρασκευής καθορίστηκε με τις πιο κάτω διαδοχικές διατάξεις:

1.  Ίδρυση του Τεχνικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής-Χολαργού
   (ΚΕΤΕ Χολαργού):
 Π.Δ. 865/1979 (ΦΕΚ 247, τ. Α?/2-11-1979)

2.  Μετατροπή σε ΤΕΛ Αγίας Παρασκευής: Υ.Α. Ε1/1974/1985 (ΦΕΚ 791, τ. Β?/31-12-1985)

3.  Μετατροπή σε 1Ο ΤΕΕ Αγίας Παρασκευής: Κ.Υ.Α. Δ4/652/1998 (ΦΕΚ 1336 τ. Β?, 31-12-1998)

4.  Μετατροπή σε 1ο ΕΠΑ.Λ. Αγίας Παρασκευής: Υ.Α. 81646/Δ4/2006 (ΦΕΚ 1379 τ. Β?/14-09-2006)

Τμήμα Πληροφορικής 1ου ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής
Powered by Joomla 1.7 Templates