Στην ηλεκτρονική τάξη (e-class) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου οι καθηγητές του σχολείου μας αναρτούν υλικό για τα μαθήματα.  Μπορείτε να το επισκέπτεστε και να επιλέγετε το υλικό που σας ενδιαφέρει.

Η διαδικασία είναι η εξής:

1.Επιλέξτε https://eclass.sch.gr/
2.Επιλέξτε Αναζήτηση Μαθημάτων
3.Νομός Αττικής – Β’ Αθήνας
4.Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
5. 1ο ΕΠΑ.Λ. Αγίας Παρασκευής
6.Τέλος επιλέξτε το μάθημα που σας ενδιαφέρει

Επίσης, υλικό για τα φιλολογικά  μαθήματα των τμημάτων Α2, Α3, Α4, Β5 και Γ3 έχει αναρτηθεί στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me.
Ο μαθητής εισέρχεται για πρώτη φορά στην πλατφόρμα:

https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/&cause=no-token&eat=cbbe3d97c49b1517becdc3d1bd93aa03

με τους κωδικούς του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και στην συνέχεια αποδέχεται την πρόσκληση που του αποστέλλει ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να ενταχθεί στην κυψέλη του.